นโยบายการคืนสินค้า

 • เนื่องจากสินค้าเป็นชุดชั้นใน ทางเราใส่ใจถึงเรื่องความสะอาด จึงไม่สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนได้
 • หากสินค้า ชำรุด หรือ ลูกค้าได้สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทางเราจึงจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้
 • หากต้องการคืนสินค้า ในกรณีชำรุดหรือผิดไปจากคำสั่งซื้อ กรุณาคืนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เคยสวมใส่ หรือผ่านการซัก
 • สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 • หากสินค้าชำรุดหรือเสียหาย ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าที่มีไซส์และสีเดียวกับกับคำสั่งซื้อ แต่หากสินค้านั้นหมด ทางเราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้
 • การเปลี่ยนสินค้า ต้องทำภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้สินค้า
 • สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เคยสวมใส่ หรือผ่านการซัก
 • สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งความจำนงในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทาง contact@upandunderbrand.com หรือ ทางไลน์ @upandunder_brand
 • กรุณาห่อสินค้าที่ต้องการคืน ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และนำไปยื่นที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา พร้อมแจ้งหมายเลขพัสดุกลับทางร้าน
 • หลังจากที่เราได้รับสินค้า ทางเราจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนให้